Anna Balážová, Jan Šerých, Elen Řádová, Michal Pěchouček / Iluze obrazu

Internetová galerie Projektor, zaměřená na oblast videoartu zahajuje v roce 2016 znovu svou činnost v novém grafickém designu a s novou koncepcí. V rámci jednotlivých výstav zde bude videoart zkoumán z hlediska různých tvůrčích východisek, zejména však z perspektivy tradičnějších médií jako jsou malba, kresba, socha nebo fotografie, ale také architektura, instalace, film a divadlo. Současně bude reflektována i zpětná vazba, kterou videoart těmto médiím nabízí.


Zbyněk Baladrán, Pavla Sceranková, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová / In-Memory-I-am

Úvodní výstava In-Memory-I-am se soustředí na reflexi paměti jako procesu ukládání informací. Funkce paměti je často nedostatečná a zachované infomace nepřesné. Snaha o rekonstrukci minulosti pomocí filmu a videa nebo mlhavých vzpomínek s sebou přináší vždy nové interpretace. Rozpomínání na příběhy jejich opětovnou inscenací vytváří vyprávění obohacené o další vrstvu času. Toto vrstvení poskytuje možnost setkání minulosti se současností.