14. 08. 2012
Výstava

In-Memory-I-am

více

Úvodní výstava In-Memory-I-am se soustředí na reflexi paměti jako procesu ukládání informací. Funkce paměti je často nedostatečná a zachované infomace nepřesné. Snaha o rekonstrukci minulosti pomocí filmu a videa nebo mlhavých vzpomínek s sebou přináší vždy nové interpretace. Rozpomínání na příběhy jejich opětovnou inscenací vytváří vyprávění obohacené o další vrstvu času. Toto vrstvení poskytuje možnost setkání minulosti se současností.

Kurátorský výběr on-line výstavy In-Memory-I-am zahrnuje generačně blízké umělce, kteří vycházejí z podobných kulturně-historických souvislostí bývalého Československa. Každý z nich se dlouhodobě zabývá fenoménem osobní nebo kolektivní paměti, jejích otisků, zapomínání a rozpomínání. Své umělecké výpovědi zaznamenávají formou filmového nebo digitálního obrazu, ke kterému přistupují rozmanitým způsobem. Ján Mančuška zprostředkovává popis události, Zbyněk Baladrán popisuje mystérium filmu, Mark Ther vykresluje impresivní vztahovou fresku, Adéla Babanová inscenuje dokumentární vyprávění o lidské nesmrtelnosti a Pavla Sceranková slepuje mozaiku vzpomínek z rodinného archivu.