Internetová galerie Projektor je příspěvkem Galerie hlavního města Prahy k pomalu se rozšiřující řadě platforem, zabývajících se archivací, kritickým hodnocením, a především prezentací děl na bázi pohyblivého obrazu. Projektor je zároveň pilotním projektem GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby.

Formou tematických výstavních projektů prezentujeme díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu, společně s kurátorskými komentáři, profily a videoprofily autorů, rozhovory apod. Prostřednictvím diskusí, příspěvků Blogu a “souvislostí”, publikovaných ke každému novému projektu na jeho úvodní stránce, bychom rádi podávali co nejpestřejší škálu informací, jež se k danému tématu vztahují.

Obzvláště důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené formy, umožňující – na rozdíl od klasické prezentace ve fyzickém prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase i ve virtuálním prostoru.

V první fázi projektu bychom se především chtěli zaměřit na audiovizuální tvorbu umělců z okruhu spolupracovníků GHMP, jichž za svou bezmála padesátiletou existenci shromáždila galerie úctyhodný počet. Zároveň bychom – v souladu se stabilním zaměřením galerie na tvorbu umělců nejmladší generace – chtěli touto cestou průběžně mapovat činnost jejích dalších potenciálních spolupracovníků.

Internetové rozhraní stírá hranice území. Mnoho českých umělců se setkává s větším ohlasem mimo Českou republiku a jejich díla jsou apriori prezentována v jiném jazyce. I my bychom rádi co nejdříve překročili bariéru českého (-slovenského) prostředí a přiblížili návštěvníkům Projektoru GHMP audiovizuální tvorbu autorů vzdálenějších destinací.

Kurátorky projektu:

Sandra Baborovská (baborovska@ghmp.cz)
&
Jitka Hlaváčková (jitka.hlavacek@gmail.com)