cz en
výstavy - Iluze malby

Iluze malby 2018

Anna Balážová, Jiří Černický, Michal Pěchouček, Pavel Příkaský, Elen Řádová, Jan Šerých, Miroslava Večeřová

kurátorka: Jitka Hlaváčková, překlady: Stephan von Pohl


Iluze malby je první výstavou, kterou představujeme v nově upraveném prostředí online galerie Projektor. Zabývá se různými aspekty iluze, jakožto jednoho ze základních parametrů malby, v kontextu pohyblivého obrazu. Ve videích Jiřího Černického, Elen Řádové, Michala Pěchoučka, Jana Šerýcha, Anny Balážové, Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského představí různé metody práce s barvou či světlem a současně možnosti jejich rozšíření o pohybový a časový rozměr.

Iluzi v našem kontextu chápeme na více rovinách. Ve svém primárním významu bývá pojem iluze vnímán ve smyslu vizuálního klamu – imitace reality, a jako takový je nedílně spjat s dějinami malířství. Iluze malby ve filmu či videu může být interpretována jako schopnost jiného média rozšířit či nahradit tradiční estetické kvality malby. Cílem videa jakožto média může být snaha abstrahovat obraz reality podobně, jako to dělá právě malířský obraz.

Další úrovní iluze je pak představa, že pro současného umělce-malíře je malba daností. Je to přitom právě naopak: vizuální myšlenku lze vyjádřit v jakémkoliv médiu – a existuje řada cest, jak může bytostný malíř aplikovat své médium jak v prostoru, tak v čase. Malba přitom dokáže migrovat do objektů a performativních akcí, nebo se stávat objektem příběhů a nepředmětných konceptuálních situací.

 

 

Venuše Elen Řádová 1993, video, 9:26 min.

Jedno z prvních školních videí Elen Řádové je zároveň jednou z prvních digitálních animací, které na české umělecké scéně vznikly, je složené ze sledu intimních a velmi detailních záběrů na ženu holící si části těla. 

 

Sběratel Michal Pěchouček 2003, video, 7:26 min.

Cyklus obrazů nazvaný Sběratel, doplněný o stejnojmenné video, je koplexní syntézou tvorby Michala Pěchoučka. Jedná se o sérii 28 obrazů, které tvoří příběh, který jako by ubíhal na filmovém pásu. Video, na němž Pěchouček v roli umělce tyto obrazy postupně předvádí neviditelnému sběrateli, představuje jejich příběh. 

Paramnesia Jan Šerých 2009, video, 6:39 min.

Videoartové práce jsou méně známou, avšak stejně charakteristickou oblastí tvorby malíře Jana Šerýcha. Obě linie jsou založeny na metodě redukce formy, založené na geometrii tvarů, i obsahu, kódujícího externí sdělení. 

Kamenování Jiří Černický 2011, video, 3:58 min.

Video Kamenování postprodukuje amatérský záznam reálného kamenování ženy, která je v původním videu, podle tradičního arabského způsobu výkonu tohoto trestu do půli těla zasypána v zemi. Video Jiřího Černického zaznamenává pouze část červeného oděvu ženy. 

Něco v obraze Anna Balážová 2011, video, 4:47 min.

Video Něco v obraze je koláží paralelně probíhajících, nesouvisejících obrazů a zvuků, zachycující fragmenty lidí, umělých (filmových) krajin. „I přesto, že se práce nazývá Něco v obraze, snaží se poukázat na to, co je vlastně mimo, vně obrazu“, napsala o své audiovizuální sestavě autorka Anna Balážová.

Inner Monologue Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, 2016, video, 7:14 min.

Ve videu Inner Monologue sledujeme jemné medicínsko-malířské terapie střídané vláčnými obrazy těles plujících v barevných tekutinách. Kamera snímá detaily, ženský hlas (v podání Sally Troughton) tiše šeptá. Začít naslouchat je ovšem stejně důležité jako se dívat. Teprve s poslechem voice-overu si totiž uvědomíme, v jaké že čekárně jsme se to vlastně ocitli. Tady nejde o léčbu neduhů lidského těla, nýbrž o zaklínání světa překotného technologického vývoje a našich nároků na kontrolu procesů, jež přitom ovládnout nelze... 

Copyright © 2021 - Všechna práva vyhrazena.