cz en
výstavy - iluze malby - Inner Monologue

Inner Monologue

Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová, 2016, video, 7:14 min.

Ve videu sledujeme jemné medicínsko-malířské terapie střídané vláčnými obrazy těles plujících v barevných tekutinách. Kamera snímá detaily, ženský hlas (v podání Sally Troughton) tiše šeptá. Začít naslouchat je ovšem stejně důležité jako se dívat. Teprve s poslechem voice-overu si totiž uvědomíme, v jaké že čekárně jsme se to vlastně ocitli. Tady nejde o léčbu neduhů lidského těla, nýbrž o zaklínání světa překotného technologického vývoje a našich nároků na kontrolu procesů, jež přitom ovládnout nelze. Moderní společnost je v tomto videu rozpouštěna v roztoku zpomalení, zklidnění, pozvolného plynutí, pozornosti k detailu. „Procedura“ malování na tělo pacientky je zde metaforou jakéhosi magického rituálu na těle společnosti. (Jiří Ptáček, 2018)

Copyright © 2020 - Všechna práva vyhrazena.