cz en
umělci - Jiří Černický

Jiří Černický

Narozen roku 1966 v Ústí nad Labem, žije pracuje v Praze. V letech 1990 - 1993 studoval na pražské UMPRUM, v letech 1993 - 1997 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1998 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, v roce 2007 Získal 48. October Salon Award v Bělehradě v Srbsku Award v Praze.
 

 

Kamenování Jiří Černický 2011, video, 3:58 min.

Video Kamenování postprodukuje amatérský záznam reálného kamenování ženy, která je v původním videu, podle tradičního arabského způsobu výkonu tohoto trestu do půli těla zasypána v zemi. Video Jiřího Černického zaznamenává pouze část červeného oděvu ženy. 

Copyright © 2020 - Všechna práva vyhrazena.