cz en
výstavy - iluze malby - Kamenování

Kamenování

Jiří Černický 2011, video, 3:58 min.

Video Kamenování postprodukuje amatérský záznam reálného kamenování ženy, která je v původním videu, podle tradičního arabského způsobu výkonu tohoto trestu do půli těla zasypána v zemi. Video Jiřího Černického zaznamenává pouze část červeného oděvu ženy. 

Copyright © 2020 - Všechna práva vyhrazena.