cz en
výstavy - iluze malby - Něco v obraze

Něco v obraze

Anna Balážová 2011, video, 4:47 min.

Video Něco v obraze je koláží paralelně probíhajících, nesouvisejících obrazů a zvuků, zachycující fragmenty lidí, umělých (filmových) krajin. „I přesto, že se práce nazývá Něco v obraze, snaží se poukázat na to, co je vlastně mimo, vně obrazu“, napsala o své audiovizuální sestavě autorka Anna Balážová. Většina záběrů videa vznikla během přípravy animovanému filmu Půda pevná je, který Anna Balážová tvořila spolu s Katarínou Hládekovou, a je tedy čímsi jako fragmentárním záznamem procesu filmové tvorby. „Záběry detailů reality, útržky animací a studiově vytvořených prostředí (krajin), kousky šeptaného rozhovoru – jakéhosi praktického dohadování o technických podmínkách natáčení,  klapot pevných podrážek o podlahu i neidentifikovatelné ruchy skládá s jistotou v jejich  asociativní účin. (…) Něco v obraze je autorskou proměnou pracovního a odpadového materiálu z Půda, pevná je ve svébytný audiovizuální útvar, jehož imaginativní obraznost je protkána fragmentárními referencemi k procesu práce, filmařským a animačním postupům. V jistém smyslu je předběžným převrácením (inverzí) pravidel, která jsou  zamýšlena pro ještě neexistující dílo.“ (Jiří Ptáček, 2011)

Copyright © 2020 - Všechna práva vyhrazena.