cz en
domů - o projektoru

O projektoru

Internetová galerie Projektor je platformou Galerie hlavního města Prahy pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Je pilotním projektem GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby. Dalšími úkoly této platformy je archivace, kritická reflexe a také zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku.

Formou tematických výstavních projektů prezentujeme díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu, společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu.

Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru.

Copyright © 2021 - Všechna práva vyhrazena.