cz en
výstavy - iluze malby - Paramnesia

Paramnesia

Jan Šerých 2009, video, 6:39 min.

Videoartové práce jsou, vedle malby, méně známou, avšak stejně charakteristickou oblastí tvorby Jana Šerýcha. Obě linie jsou založeny na metodě redukce formy, založené na geometrii tvarů, i obsahu, kódujícího externí sdělení. Autor pracuje se znakem jako nositelem vnitřního významu s často emocionálním podtextem, čímž aktualizuje přístup minimalismu a konceptualismu šedesátých a sedmdesátých let.

Video Paramnesia bylo poprvé představeno na samostatné výstavě s názvem ANO (2009) v GHMP na Staroměstské radnici a v roce 2017 bylo zakoupeno do sbírky fotografie a nových médií GHMP.

 

Copyright © 2020 - Všechna práva vyhrazena.